ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κάθετος κήπος με διατηρημένα φυτά (βρύα) σε εσωτερικό χώρο ιατρείου

Date: 23 Ιουνίου, 2021
Share: Facebook, Twitter, Google Plus
Ιατρείο διατηρημένα φυτάΙατρείο διατηρημένα φυτάΙατρείο διατηρημένα φυτάΙατρείο διατηρημένα φυτάΙατρείο διατηρημένα φυτά
© 2021 Flowercity. All rights reserved.