ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κάθετος κήπος με διατηρημένα φυτά (βρύα) και σύνθεση σε τραπέζι με διατηρημένα φυτά σε εσωτερικό χώρο κλινικής

Date: 27 Ιουνίου, 2021
Share: Facebook, Twitter, Google Plus
ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ διατηρημένα φυτάΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ διατηρημένα φυτάΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ διατηρημένα φυτάΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ διατηρημένα φυτά
© 2021 Flowercity. All rights reserved.