Ιδιώτες - Κατοικίες

Δημιουργούμε πράσινους παραδείσους στον ιδιωτικό σας χώρο.

Η μεγάλη μας εμπειρία στους επαγγελματικούς χώρους μας οδήγησε να ασχοληθούμε και με τις κατοικίες ή με άλλους ιδιωτικούς χώρους. Πλέον είμαστε σε θέση να ανταπεξέλθουμε και να υλοποιήσουμε οποιαδήποτε ιδέα σας που αφορά την πράσινη διακόσμηση.

Οι πιο συνηθισμένες εφαρμογές πρασίνου σε μία κατοικία είναι οι τοίχοι με διατηρημένα φυτά, οι ζαρντινιέρες με διατηρημένα φυτά, τα κάδρα με διατηρημένα φυτά και μικρά διακοσμητικά με κύριο υλικό τα φυτά.

ιδιώτες
ιδιώτες

Ιδιώτες - Κατοικίες

Δημιουργούμε πράσινους παραδείσους στον ιδιωτικό σας χώρο.

Η μεγάλη μας εμπειρία στους επαγγελματικούς χώρους μας οδήγησε να ασχοληθούμε και με τις κατοικίες ή με άλλους ιδιωτικούς χώρους. Πλέον είμαστε σε θέση να ανταπεξέλθουμε και να υλοποιήσουμε οποιαδήποτε ιδέα σας που αφορά την πράσινη διακόσμηση.

Οι πιο συνηθισμένες εφαρμογές πρασίνου σε μία κατοικία είναι οι τοίχοι με διατηρημένα φυτά, οι ζαρντινιέρες με διατηρημένα φυτά, τα κάδρα με διατηρημένα φυτά και μικρά διακοσμητικά με κύριο υλικό τα φυτά.

ιδιώτες

Ιδιώτες - Κατοικίες

Δημιουργούμε πράσινους παραδείσους στον ιδιωτικό σας χώρο.

Η μεγάλη μας εμπειρία στους επαγγελματικούς χώρους μας οδήγησε να ασχοληθούμε και με τις κατοικίες ή με άλλους ιδιωτικούς χώρους. Πλέον είμαστε σε θέση να ανταπεξέλθουμε και να υλοποιήσουμε οποιαδήποτε ιδέα σας που αφορά την πράσινη διακόσμηση.

Οι πιο συνηθισμένες εφαρμογές πρασίνου σε μία κατοικία είναι οι τοίχοι με διατηρημένα φυτά, οι ζαρντινιέρες με διατηρημένα φυτά, τα κάδρα με διατηρημένα φυτά και μικρά διακοσμητικά με κύριο υλικό τα φυτά.

Πως δουλεύουμε με τους ιδιώτες-κατοικίες:

Πως δουλεύουμε με τους ιδιώτες-κατοικίες:

Πως δουλεύουμε με τους ιδιώτες-κατοικίες:

Βασιζόμαστε στην αρχική σας ιδέα

Κατανοούμε ύστερα από λεπτομερή περιγραφή σας την ιδέα σας και κατόπιν σας κάνουμε μία προσφορά

Προτείνουμε συγκεκριμένα σχέδια σύμφωνα με την αρχική σας ιδέα και γίνεται η τελική επιλογή.

Είμαστε μαζί στην δημιουργία του έργου

Σε διάφορες φάσεις του έργου σας στέλνουμε φωτογραφικό υλικό από το έργο

Συνεργαζόμαστε αρμονικά σε περίπτωση που έχετε διακοσμητή

Γίνεται η εγκατάσταση των έργων χωρίς προβλήματα

Έμπειροι τεχνικοί αναλαμβάνουν την εγκατάσταση

Σε περίπτωση που το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό, υπάρχει η επί τόπου δυνατότητα αλλαγών στις συνθέσεις των φυτών.

Βασιζόμαστε στην αρχική σας ιδέα

Κατανοούμε ύστερα από λεπτομερή περιγραφή σας την ιδέα σας και κατόπιν σας κάνουμε μία προσφορά

Προτείνουμε συγκεκριμένα σχέδια σύμφωνα με την αρχική σας ιδέα και γίνεται η τελική επιλογή.

Είμαστε μαζί στην δημιουργία του έργου

Σε διάφορες φάσεις του έργου σας στέλνουμε φωτογραφικό υλικό από το έργο

Συνεργαζόμαστε αρμονικά σε περίπτωση που έχετε διακοσμητή

Γίνεται η εγκατάσταση των έργων χωρίς προβλήματα

Έμπειροι τεχνικοί αναλαμβάνουν την εγκατάσταση

Σε περίπτωση που το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό, υπάρχει η επί τόπου δυνατότητα αλλαγών στις συνθέσεις των φυτών.

Βασιζόμαστε στην αρχική σας ιδέα

Κατανοούμε ύστερα από λεπτομερή περιγραφή σας την ιδέα σας και κατόπιν σας κάνουμε μία προσφορά

Προτείνουμε συγκεκριμένα σχέδια σύμφωνα με την αρχική σας ιδέα και γίνεται η τελική επιλογή.

Είμαστε μαζί στην δημιουργία του έργου

Σε διάφορες φάσεις του έργου σας στέλνουμε φωτογραφικό υλικό από το έργο

Συνεργαζόμαστε αρμονικά σε περίπτωση που έχετε διακοσμητή

Γίνεται η εγκατάσταση των έργων χωρίς προβλήματα

Έμπειροι τεχνικοί αναλαμβάνουν την εγκατάσταση

Σε περίπτωση που το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό, υπάρχει η επί τόπου δυνατότητα αλλαγών στις συνθέσεις των φυτών.
ιδιωτική κατοικία
ιδιωτική κατοικία
ιδιωτική κατοικία
Flowercity Λογότυπος

Ας δημιουργήσουμε μαζί!

Στη Flowercity κατανοούμε πλήρως την έννοια του βιοφιλικού σχεδιασμού και είμαστε σε θέση να εντάξουμε τα έργα μας με αρμονικό τρόπο σε ένα χώρο ακολουθώντας τις σχεδιαστικές σας προσεγγίσεις. Θέλετε να συζητήσουμε το επόμενο project;

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Flowercity Λογότυπος

Ας δημιουργήσουμε μαζί!

Στη Flowercity κατανοούμε πλήρως την έννοια του βιοφιλικού σχεδιασμού και είμαστε σε θέση να εντάξουμε τα έργα μας με αρμονικό τρόπο σε ένα χώρο ακολουθώντας τις σχεδιαστικές σας προσεγγίσεις. Θέλετε να συζητήσουμε το επόμενο project;

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Flowercity Λογότυπος - m

Ας δημιουργήσουμε μαζί!

Στη Flowercity κατανοούμε πλήρως την έννοια του βιοφιλικού σχεδιασμού και είμαστε σε θέση να εντάξουμε τα έργα μας με αρμονικό τρόπο σε ένα χώρο ακολουθώντας τις σχεδιαστικές σας προσεγγίσεις. Θέλετε να συζητήσουμε το επόμενο project;

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
© 2021 Flowercity. All rights reserved.