επιστροφή
στη φύση

επιστροφή
στη φύση

επιστροφή
στη φύση

tabl bg

ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Τα έργα πρασίνου περιλαμβάνουν τις εξωτερικές συνήθως εφαρμογές επί εδάφους φυτών και λουλουδιών με σκοπό τη διακόσμηση και τη διαμόρφωση ενός χώρου. Ένα έργο πρασίνου μπορεί να είναι η διακόσμηση με φυτά ενός μπαλκονιού σε μία κατοικία έως ένα μεγάλης έκτασης έργο διαμόρφωσης τοπίου σε ένα ξενοδοχείο.

Οι υπηρεσίες μας σε ότι αφορά τα έργα πρασίνου διαμορφώνονται σύμφωνα με το χώρο που βρίσκουν εφαρμογή και το μέγεθος του κάθε έργου. Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στα μικρής κλίμακας έργα πρασίνου σε ιδιωτικούς και επαγγελματικούς χώρους αλλά μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και στην πρόκληση μεγάλης κλίμακας διαμόρφωσης τοπίου με σύμμαχό μας τη γνώση και την εμπειρία των γεωπόνων μας.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες πρασίνου που προσφέρουμε:

• Διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου σε καταστήματα μαζικής εστίασης ή εμπορικά καταστήματα (περιλαμβάνει αρχική μελέτη, επιλογή των φυτών, τη φύτευση, τοποθέτηση αυτόματου ποτίσματος και τη συντήρηση)
• Διαμόρφωση ή κατασκευή κήπων σε ιδιωτικούς ή επαγγελματικούς χώρους
• Διαμόρφωση μπαλκονιών
• Διαμόρφωση εσωτερικών κήπων, παρτεριών κτλ.
•Συντήρηση έργων πρασίνου
• Διαμόρφωση τοπίου σε ξενοδοχεία ή σε μεγάλης έκτασης χώρους
Όλες οι υπηρεσίες ακολουθούνται από φυτοτεχνική μελέτη με φωτογραφίες, κατόψεις και αναλυτική παρουσίαση των εργασιών.

ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Τα έργα πρασίνου περιλαμβάνουν τις εξωτερικές συνήθως εφαρμογές επί εδάφους φυτών και λουλουδιών με σκοπό τη διακόσμηση και τη διαμόρφωση ενός χώρου. Ένα έργο πρασίνου μπορεί να είναι η διακόσμηση με φυτά ενός μπαλκονιού σε μία κατοικία έως ένα μεγάλης έκτασης έργο διαμόρφωσης τοπίου σε ένα ξενοδοχείο.

Οι υπηρεσίες μας σε ότι αφορά τα έργα πρασίνου διαμορφώνονται σύμφωνα με το χώρο που βρίσκουν εφαρμογή και το μέγεθος του κάθε έργου. Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στα μικρής κλίμακας έργα πρασίνου σε ιδιωτικούς και επαγγελματικούς χώρους αλλά μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και στην πρόκληση μεγάλης κλίμακας διαμόρφωσης τοπίου με σύμμαχό μας τη γνώση και την εμπειρία των γεωπόνων μας.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες πρασίνου που προσφέρουμε:

• Διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου σε καταστήματα μαζικής εστίασης ή εμπορικά καταστήματα (περιλαμβάνει αρχική μελέτη, επιλογή των φυτών, τη φύτευση, τοποθέτηση αυτόματου ποτίσματος και τη συντήρηση)
• Διαμόρφωση ή κατασκευή κήπων σε ιδιωτικούς ή επαγγελματικούς χώρους
• Διαμόρφωση μπαλκονιών
• Διαμόρφωση εσωτερικών κήπων, παρτεριών κτλ.
•Συντήρηση έργων πρασίνου
• Διαμόρφωση τοπίου σε ξενοδοχεία ή σε μεγάλης έκτασης χώρους
Όλες οι υπηρεσίες ακολουθούνται από φυτοτεχνική μελέτη με φωτογραφίες, κατόψεις και αναλυτική παρουσίαση των εργασιών.
Flowercity έργα πρασίνου

ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Τα έργα πρασίνου περιλαμβάνουν τις εξωτερικές συνήθως εφαρμογές επί εδάφους φυτών και λουλουδιών με σκοπό τη διακόσμηση και τη διαμόρφωση ενός χώρου. Ένα έργο πρασίνου μπορεί να είναι η διακόσμηση με φυτά ενός μπαλκονιού σε μία κατοικία έως ένα μεγάλης έκτασης έργο διαμόρφωσης τοπίου σε ένα ξενοδοχείο.

Οι υπηρεσίες μας σε ότι αφορά τα έργα πρασίνου διαμορφώνονται σύμφωνα με το χώρο που βρίσκουν εφαρμογή και το μέγεθος του κάθε έργου. Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στα μικρής κλίμακας έργα πρασίνου σε ιδιωτικούς και επαγγελματικούς χώρους αλλά μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και στην πρόκληση μεγάλης κλίμακας διαμόρφωσης τοπίου με σύμμαχό μας τη γνώση και την εμπειρία των γεωπόνων μας.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες πρασίνου που προσφέρουμε:

• Διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου σε καταστήματα μαζικής εστίασης ή εμπορικά καταστήματα (περιλαμβάνει αρχική μελέτη, επιλογή των φυτών, τη φύτευση, τοποθέτηση αυτόματου ποτίσματος και τη συντήρηση)
• Διαμόρφωση ή κατασκευή κήπων σε ιδιωτικούς ή επαγγελματικούς χώρους
• Διαμόρφωση μπαλκονιών
• Διαμόρφωση εσωτερικών κήπων, παρτεριών κτλ.
•Συντήρηση έργων πρασίνου
• Διαμόρφωση τοπίου σε ξενοδοχεία ή σε μεγάλης έκτασης χώρους
Όλες οι υπηρεσίες ακολουθούνται από φυτοτεχνική μελέτη με φωτογραφίες, κατόψεις και αναλυτική παρουσίαση των εργασιών.

Οι πελάτες μας

Οι πελάτες μας

Οι πελάτες μας

Flowercity Λογότυπος

Ας δημιουργήσουμε μαζί!

Στη Flowercity κατανοούμε πλήρως την έννοια του βιοφιλικού σχεδιασμού και είμαστε σε θέση να εντάξουμε τα έργα μας με αρμονικό τρόπο σε ένα χώρο ακολουθώντας τις σχεδιαστικές σας προσεγγίσεις. Θέλετε να συζητήσουμε το επόμενο project;

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Flowercity Λογότυπος

Ας δημιουργήσουμε μαζί!

Στη Flowercity κατανοούμε πλήρως την έννοια του βιοφιλικού σχεδιασμού και είμαστε σε θέση να εντάξουμε τα έργα μας με αρμονικό τρόπο σε ένα χώρο ακολουθώντας τις σχεδιαστικές σας προσεγγίσεις. Θέλετε να συζητήσουμε το επόμενο project;

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Flowercity Λογότυπος - m

Ας δημιουργήσουμε μαζί!

Στη Flowercity κατανοούμε πλήρως την έννοια του βιοφιλικού σχεδιασμού και είμαστε σε θέση να εντάξουμε τα έργα μας με αρμονικό τρόπο σε ένα χώρο ακολουθώντας τις σχεδιαστικές σας προσεγγίσεις. Θέλετε να συζητήσουμε το επόμενο project;

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
© 2021 Flowercity. All rights reserved.