Στη κατηγορία αυτή των προϊόντων ανήκουν οι σειρές ‘flowerbox’ και ‘wall flower’.
Το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η απαιτήσεις που έχουν σε καλλιεργητικό υπόστρωμα. Απαιτούν για την ανάπτυξη τους χώμα ή ένα άλλο φυσικό συστατικό που ονομάζεται sphagnum.
Τα προϊόντα που ανήκουν στη σειρά ‘flowerbox’ αναπτύσσονται με τη βοήθεια του sphagnum
ενώ αυτά που ανήκουν στη ‘wall flower’ αναπτύσσονται μέσα σε χώμα που περιέχει θρεπτικά συστατικά.

FLOWERBOX
WALL FLOWER