logogrey150

 

Όροι και προϋποθέσεις

1. Εισαγωγή
Οι όροι αυτοί αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε σύμβασης πώλησης η οποία συνάπτεται από την FLOWERCITY I.K.E.(αποκαλούμενη αφεξής ‘εταιρεία’) και οποιαδήποτε αλλαγή ή παράλειψη ή απόκλιση δεν θα έχει καμία ισχύ εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή από την FLOWERCITY I.K.E..

2. Παράδοση προϊόντων
Η παράδοση των προϊόντων στους πελάτες γίνεται με την αποστολή αυτών στις εγκαταστάσεις των πελατών ή σε όποιον άλλο τόπο οι τελευταίοι υποδεικνύουν, με χρήση ίδιων μεταφορικών μέσων ή μεταφορών μέσω τρίτων.
Οι πελάτες φέρουν τον κίνδυνο για την μερική / ολική απώλεια ή καταστροφή των αγαθών από τη στιγμή που τα αγαθά έχουν παραδοθεί στις εγκαταστάσεις τους ή σε τόπο που έχουν υποδείξει ή σε μεταφορέα που έχει αναλάβει τη μεταφορά των αγαθών κατ’ απευθείας ανάθεση από τους ίδιους. Μετά την παράδοση οι πελάτες υποχρεούνται στην εξόφληση (πληρωμή) των πωλουμένων αγαθών με βάση τους όρους της πιστωτικής πολιτικής και τις τιμές που αναγράφονται στα σχετικά παραστατικά πωλήσεων. Οποιαδήποτε ημερομηνία παράδοσης αναφερθείσα από την εταιρεία, αποτελεί εκτίμηση χρόνου παράδοσης και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως δεσμευτική για τον εταιρεία. Ο εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία, όπως για παράδειγμα απεργίες, καθυστέρηση στις μεταφορές, πυρκαγιές, πλημμύρες, μη παράδοση των υλικών από τους προμηθευτές της κ.α..

3. Ζημιές κατά την μεταφορά
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για ζημιές ή απώλειες των εμπορευμάτων κατά την μεταφορά εκτός εάν η εταιρεία έχει αναλάβει τη μεταφορά.

4. Τιμές
Οι τιμές που ισχύουν για κάθε πώληση, είναι αυτές που έχουν κοινοποιηθεί εγγράφως στους πελάτες με την αποστολή της σχετικού τιμοκαταλόγου ή με ειδική προσφορά προς τους πελάτες.
Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν τον φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ο οποίος επιβαρύνει τους πελάτες.
Οι τιμές που αναφέρονται στον επίσημο τιμοκατάλογο δεν συμπεριλαμβάνουν φόρους και τέλη, ούτε έξοδα μεταφοράς.

5. Επιστροφή Προϊόντων
Ο αγοραστής έχει την υποχρέωση να εξετάσει τα παρεληφθέντα εμπορεύματα κατά την παράδοση και να ελέγξει εάν είναι σύμφωνα με την παραγγελία του. Σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο δεν θα γίνεται δεκτή η επιστροφή εμπορευμάτων παρά κατόπιν εγγράφου αναγγελίας της προς την εταιρεία με αναφορά στα τυχόν προβλήματα, ελλείψεις κλπ. και μόνον εφόσον πραγματοποιηθεί εντός (3) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση των εμπορευμάτων, άλλως θεωρείται ανίσχυρη.